ORTHODRONE.png

Doradcy Techniczno-Handlowi

SUNDOOR Sp. z o. o. sp. k.

ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów

tel. +48/32/246 00 50
fax +48/32/246 00 55
email: info@sundoor.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000544966, NIP: 6272740719, REGON: 360833178

https://sundoor.pl