BLOG

Kompletna inwentaryzacja: pomiar objętości i gęstości objętościowej węgla

Inwentaryzacje hałd węglowych obejmują obmiar zwału oraz pomiar gęstości objętościowej składowanego paliwa. Oferujemy kompletną usługę łączącą fotogrametryczne obliczenia objętości z pomiarem gęstości węgla.

Orthodrone i Sundoor w wirtualnej akcji z "Biegamy z sercem"

Dla większości zespołu Orthodrone aktywność sportowa to codzienność, dlatego z podwójną przyjemnością i dumą dołączamy do zorganizowanej przez Fundację "Biegamy z sercem", akcji na rzecz Fundacji Dom Nadziei.

Modelowanie 3D - obiekty architektoniczne

Co bezzałogowy statek powietrzny może "dać" architektom, projektantom czy planistom? Mogą być to zdjęcia z powietrza lub ortomozaiki, ale szczególnie dużą wartość wniosą w ich prace modele 3D z drona.

Ortoobraz, ortomozaika, ortofotomapa... Jak się odnaleźć wśród "orto-" pojęć?

W ostatnim czasie zainteresowania Klientów i działania zespołu Orthodrone skupiły się na najbardziej popularnym produkcie fotogrametrycznym czyli ortofotomapie.

Inwentaryzacja z drona - pomiar objętości składowisk

Potrafimy zaplanować i wykonać nalot dronem. Bez problemu generujemy numeryczny model terenu. Dokładnie mierzymy objętości mas ziemnych. Gdzie tym razem wykorzystano "moce" Orthodrone?

Bezzałogowce nad składowiskami odpadów

Produkujemy coraz więcej śmieci… Wg GUS ilość zbieranych odpadów komunalnych w Polsce rośnie, a prawie 42% z nich trafia na składowiska. W tej sytuacji zarządzanie składowiskiem odpadów to prawdziwe wyzwanie. Co może ułatwić to zadanie?