BLOG

Modelowanie 3D - obiekty architektoniczne

Co bezzałogowy statek powietrzny może "dać" architektom, projektantom czy planistom? Mogą być to zdjęcia z powietrza lub ortomozaiki, ale szczególnie dużą wartość wniosą w ich prace modele 3D z drona.

Ortoobraz, ortomozaika, ortofotomapa... Jak się odnaleźć wśród "orto-" pojęć?

W ostatnim czasie zainteresowania Klientów i działania zespołu Orthodrone skupiły się na najbardziej popularnym produkcie fotogrametrycznym czyli ortofotomapie.

Inwentaryzacja z drona - pomiar objętości składowisk

Potrafimy zaplanować i wykonać nalot dronem. Bez problemu generujemy numeryczny model terenu. Dokładnie mierzymy objętości mas ziemnych. Gdzie tym razem wykorzystano "moce" Orthodrone?

Bezzałogowce nad składowiskami odpadów

Produkujemy coraz więcej śmieci… Wg GUS ilość zbieranych odpadów komunalnych w Polsce rośnie, a prawie 42% z nich trafia na składowiska. W tej sytuacji zarządzanie składowiskiem odpadów to prawdziwe wyzwanie. Co może ułatwić to zadanie?

Konstrukcja wieży telekomunikacyjnej - przegląd techniczny dronem

Inspekcje masztów i wież w telekomunikacji kiedyś kojarzyć się mogły ze żmudną i niebezpieczną pracą ludzi na wysokościach. Czy coś zmieniło się odkąd do gry weszły bezzałogowe statki powietrzne?

II Akademia Sundoor i nasza inspekcja techniczna dronem

W piątek 17 maja, już po raz drugi gościliśmy w naszej firmie doświadczonych pracowników oraz adeptów w dziedzinie BHP. Dziękujemy wszystkim za obecność podczas II Akademii Sundoor!