CZYM JEST FOTOGRAMETRIA?

Fotogrametria to dziedzina nauki i techniki zajmująca się pozyskiwaniem informacji przestrzennej, zwłaszcza geograficznej, drogą rejestracji, pomiaru, przetwarzania i interpretacji obrazów fotogrametrycznych.

Taką definicję znajdujemy Leksykonie Geomatycznym Jerzego Gaździckiego. W jej obrębie można wyróżnić min. dział o nazwie fotogrametria bliskiego zasięgu (close-range phogrammetry), który dotyczy obrazów wykonywanych z niewielkiej odległości (zwykle mniejszej niż 300 m).

Dzięki stosowaniu bezzałogowych statków powietrznych (Unmanned Aerial Vehicles, UAV) w nalotach fotogrametrycznych, coraz większą część powstających opracowań fotogrametrycznych (takich jak numeryczny model pokrycia terenu NMPT, ortofotomapa) można zaliczyć do dziedziny fotogrametrii z niskiego pułapu.

 

FOTOGRAMETRIA Z DRONA

Należąca do powyższej dziedziny fotogrametria z drona to stosunkowo nowa metoda wykonywania pomiarów. Bezzałogowe statki latające umożliwiają wykonanie misji lotniczych niskiego pułapu dla niewielkich obszarów i szybkie, wielokrotne pozyskanie wysoko rozdzielczych danych obrazowych, a także danych ze skaningu laserowego.

W wielu przypadkach zastosowanie BSL stanowi niskobudżetowe, a więc bardziej dostępne uzupełnienie istniejących metod tj. metod naziemnych, fotogrametrii lotniczej lub teledetekcji satelitarnej. Trójwymiarowe modele budynków, numeryczny model pokrycia terenu czy ortofotomozaika to produkty, których dostarcza fotogrametria z drona.