CZYM ROŻNI SIĘ NMPT OD NMT?

Numeryczny Model Terenu (NMT) to cyfrowa reprezentacja powierzchni terenu, na którą składa się zorganizowany zbiór wybranych punktów powierzchni (X, Y,Z) oraz algorytmy interpolacyjne umożliwiające odtworzenie kształtu powierzchni terenu.

Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT) przedstawia teren wraz z jego naturalnym lub sztucznym pokryciem (roślinność, budynki, obiekty inżynieryjne).