INWENTARYZACJA DRONEM CZY TRADYCYJNIE?

Aktualne informacje o zasobach czy postępach prac są niezbędne w każdej branży i każdym przedsięwzięciu. Bezzałogowe statki powietrzne okazują się świetnym narzędziem wspomagającym proces zbierania danych o infrastrukturze, dlatego inwentaryzacja dronem staje się coraz bardziej popularna.

Wykorzystanie dronów w procesie inwentaryzacji niesie szczególne korzyści dla operatorów usług sieciowych np. branży telekomunikacyjnej czy energetycznej, gdzie aktualne i szczegółowe informacje na temat zasobów oraz ich stanu technicznego, pomagają utrzymać wysoką jakość świadczonych usług. W przypadku obiektów wysokich zastosowanie zamontowanej na dronie kamery inspekcyjnej pozwala na łatwe i szybkie uchwycenie szczegółów umieszczonych na nich urządzeń. Stabilizacja kamery i jej wielokrotny zoom sprawiają, że zarejestrowany obraz jest ostry, nawet gdy zdjęcie zostało wykonane z dużej odległości czy nieco gorszych warunkach meteorologicznych.

Bezzałogowe statki powietrzne z powodzeniem stosuje się również podczas inwentaryzacji budynków, szczególnie tych o złożonej strukturze, bardzo wysokich czy stwarzających niebezpieczeństwo utraty stabilności konstrukcji. Inwentaryzacja dronem jest powszechna w budownictwie również na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Częste zadanie to także inwentaryzacja składowisk np. węgla, kruszyw, odpadów. W tym przypadku wygenerowane na podstawie zdjęć z drona ortofotomapa oraz  numeryczny model pokrycia terenu, nie tylko pozwalają na wizualną ocenę zachodzących na składowisku zmian, ale przede umożliwiają pomiary objętości oraz obliczenia wykopu i nasypu (cut/fill).

 Mamy nadzieję, że zaprezentowane przykłady zastosowań przekonają do naszych usług wszystkich zadających sobie pytanie: kolejna inwentaryzacja - dronem czy tradycyjnie? W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pytania można kierować do naszego Działu Techniczno-Handlowego.