KTO WYKONUJE PRZEGLĄDY TECHNICZNE Z DRONA?

Przeglądy techniczne z drona przeprowadza zawsze osoba posiadająca świadectwo kwalifikacji operatora drona (Unmanned Aerial Vehicle Operator, UAVO).

Jest to podstawa legalnego i bezpiecznego wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych do lotów komercyjnych.

W zależności od zakresu zlecenia oraz warunków terenowych podczas przeglądu wykonywanego dronem, w inspekcji może brać jeden lub dwóch operatorów UAV. W pierwszym przypadku, jedna osoba realizuje całość lotu inspekcyjnego tj. samodzielnie steruje dronem oraz obsługuje umieszczoną na BSP kamerę inspekcyjną. Niesprzyjająca pogoda, mocno utrudniony (np. roślinnością, zabudowaniami) dostęp do kontrolowanego obiektu mogą sprawić, że zadanie przeglądu technicznego z drona wykona zespół składający się z operatora sterującego BSP oraz osoby, która skupi się na pozyskaniu materiału zdjęciowego i filmowego z umieszczonej na dronie kamery.