KIEDY NIE MOŻNA WYKONAĆ INSPEKCYJNEGO LOTU UAV / DRONEM?

Wykonanie inspekcji z drona mogą uniemożliwić trudne warunki atmosferyczne. Planując przegląd techniczny z BSP zawsze sprawdzamy czy obiekt inspekcji jest zlokalizowany w jednej ze stref przestrzeni powietrznej.

Lot BSP nie może się odbyć w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak wystąpienie opadów deszczu lub śniegu czy silnego wiatru (pow. 10 m/s). Problemem jest również wysoka wilgotność powietrza przy jednocześnie niskiej temperaturze (około 0°C) lub mgła i związane z nią ograniczenie widoczności. Barierą jest zakres pracy sprzętu elektronicznego – w przypadku kamery inspekcyjnej zamontowanej na dronie jest to temperatura od -10° do 40°C.

Kolejnym powodem, dla którego lot statkiem powietrznym może nie być możliwy są istniejące w polskiej przestrzeni powietrznej strefy. Całkowicie zabronione są loty dronem w strefach:

  • TSA (strefa czasowo wydzielona),
  • TMA (rejon kontrolowany lotniska lub lotnisk cywilnych)
  • MRT (trasy lotnictwa wojskowego).

W strefach: ATZ, ROL, EPR, MATZ, CTR, EPP, TRA, EPD, EPR oraz ADIZ lot jest dozwolony po otrzymaniu stosownych zgód od zarządzających daną przestrzenią powietrzną. W niektórych przypadkach zgłoszenia należy dokonać nawet 7 dni przed planowanym lotem.

Przy każdym zleceniu inspekcji bezzałogowym statkiem powietrznym w miejscach o podwyższonym ryzyku przeprowadzamy wnikliwą ocenę zagrożeń i na tej podstawie odpowiednio planujemy bezpieczny lot.