JAK PRZEBIEGA PROCES PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ Z DRONA?

Przy większości zleceń, nasze prace składają się z kilku kroków. W pierwszej kolejności niezbędna jest analiza informacji na temat przedmiotu, miejsca i celu inspekcji technicznej.

Przy większości zleceń, nasze prace składają się z kilku kroków. W pierwszej kolejności niezbędna jest analiza informacji na temat przedmiotu, miejsca i celu inspekcji technicznej. Na podstawie zebranych informacji, wybieramy bezzałogowy system latający i kamery oraz ustalamy termin wykonania lotu. Następnie, po sprawdzeniu strefy powietrznej i uzyskaniu wymaganych zgód i pozwoleń, przechodzimy do tworzenia planu nalotu. Takie przygotowanie pozwala na prawidłowe przeprowadzenie inspekcji z powietrza i zebranie wysokiej jakości materiału. Na koniec, pozyskana w ten sposób, profesjonalnie opracowana dokumentacja techniczna z przeglądu jest gotowa do przekazania Klientowi.