CZY ORTOFOTOMAPY Z DRONA TO PO PROSTU ZDJĘCIA Z POWIETRZA?

Co prawda ortofotomapy z drona powstają na bazie zdjęć wykonanych bezzałogowym statkiem powietrznym, ale posiadają cechy, których nie mają nieprzetworzone zestawy fotografii. Zgodnie z definicją, ortofotomapa cyfrowa to rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortorektyfikacji.

Dzięki odpowiedniemu przetworzeniu ortofotomapę charakteryzuje powiązanie z układem współrzędnych, brak zniekształceń terenu i jednolita skala dla całego prezentowanego obszaru.

Ortorektyfikacja jest procesem, który służy do usuwania efektu pozornych przemieszczeń obiektów, spowodowanego różnicami w pionowym ukształtowaniu powierzchni terenu oraz wynikającego z nachylenia osi rejestracji obrazu. Proces ten odbywa się z zastosowaniem numerycznego modelu wysokościowego. Procedura ortorektyfikacji prowadzi do takiego przekształcenia zdjęcia, aby obiekty terenowe odwzorowane zostały w rzucie ortogonalnym, a nie środkowym.

Dzięki takiemu przetworzeniu uzyskuje się obraz przedstawiający rzeczywiste położenie obiektów i posiadający na całej powierzchni jednolitą skalę. Ortorektyfikowane obrazy (zdjęcia) czyli ortoobrazy, są następnie mozaikowane tzn. pojedyncze zdjęcia są składane w jedną całość przedstawiającą cały teren opracowania.

Należy więc pamiętać, że posiadające te cechy ortofotomapy z drona, mają dużo szersze zastosowanie niż nieprzetworzone fotografie wykonane z niskiego pułapu.