CZYM ZAJMUJE SIĘ FOTOGRAMETRIA NISKIEGO PUŁAPU?

Fotogrametria niskiego pułapu, określana potocznie jako fotogrametria z drona, zajmuje się pozyskiwaniem i opracowaniem fotografii z kamer umieszczonych na pokładzie bezzałogowych statków latających.

Nalot fotogrametryczny dronem najczęściej wykonywany jest gdy istnieje potrzeba stworzenia opracowania fotogrametrycznego o wysokiej rozdzielczości, obejmującego mały obszar. Jako przykład popularnego opracowania fotogrametrycznego z drona służyć może pomiar objętości mas ziemnych (składowisk, zwałowisk, hałd), model budynku ze zdjęć lub ortofotomapa z niskiego pułapu.

Duże znaczenie dla klientów zlecających usługi dronem ma fakt, że opracowania fotogrametryczne z drona powstają w bardzo krótkim czasie. Co więcej, ze względu na niską wysokość pracy drona (poniżej podstawy chmur), loty mogą być realizowane w warunkach pogodowych, w których klasyczne prace fotolotnicze nie byłyby możliwe.