ILE TRWA POMIAR OBJĘTOŚCI MAS ZIEMNYCH?

Jedną z wielu zalet fotogrametrycznych pomiarów objętości jest stosunkowo krótki czas pozyskania danych koniecznych do obliczenia kubatury składowanego materiału. Nalot fotogrametryczny dronem, w zależności od powierzchni obiektu oraz oczekiwanej rozdzielczości zdjęć i modelu, może trwać od kilku do kilkunastu minut.

Opracowanie numerycznego modelu terenu (NMT) zwykle również nie jest procesem długotrwałym. W ciągu kilku godzin otrzymujemy, odzwierciedlający wszystkie nieregularności powierzchni i kształtów, model 3D obiektu, który wykorzystuje się do obliczeń objętości. Fotogrametryczny pomiar objętości mas ziemnych to metoda uniwersalna: krótka i prosta droga do uzyskania precyzyjnych wyników tj. objętości hałd, zwałów, pryzm, wykopów czy wyrobisk górniczych.  W taki sposób możemy pomierzyć objętość wszelkich magazynowanych materiałów sypkich: węgla, kruszyw, rud, popiołu, humusu itp.

Sprawny pomiar objętości mas ziemnych umożliwia regularne wykonywanie inwentaryzacji, kontroli stanów magazynowych czy śledzenie postępów w wydobyciu. Co ważne, realizowany z pokładu drona, zdalny pomiar zmniejsza do minimum czas przebywania człowieka w warunkach niebezpiecznych, a w czasie pomiaru praca zakładu nie jest zakłócana. Jest to rozwiązanie nie tylko oszczędzające czas, ale również bezpieczne i ekonomiczne.