JAKA JEST CENA ORTOFOTOMAPY Z BSP?

W każdym przypadku cena ortofotomapy z BSP jest odpowiednio kalkulowana z uwzględnieniem charakterystyki i wielkości obszaru opracowania, oczekiwanej wielkości piksela terenowego (GSD) i dokładności zamawianej fotomapy oraz wszelkich dodatkowych wymagań Klienta.

Jak przebiegają nasze prace nad ortofotomapą?

Oferowane przez nas ortofotomapy powstają na bazie zdjęć wykonanych bezzałogowym statkiem powietrznym, które w ramach prac kameralnych przechodzą proces ortorektyfikacji oraz mozaikowania. Ortorektyfikacja odbywa się z zastosowaniem numerycznego modelu wysokościowego, więc w pierwszej fazie opracowanie ortofotomozaiki obejmuje te same kroki, które są niezbędne do wygenerowania modelu. Na podstawie pozyskanych od Klienta informacji (zakres opracowania, szczegółowość, dokładność) planowany jest nalot bezzałogowym statkiem powietrznym (dronem). W terenie, przed wykonaniem nalotu, zakładana jest osnowa fotogrametryczna, a jej punkty mierzy się metodami geodezyjnymi (GNSS). Ostatnim etapem są prace kameralne, których efektem jest kartometryczna ortofotomapa cyfrowa przygotowana we wskazanym układzie współrzędnych.

Dlaczego warto zamówić naszą ortofotomozaikę z BSP?

Uniwersalność zastosowań, szybkość przygotowania, wysoka szczegółowość i dokładność oraz aktualność i dostępność ortofotomozaiki z BSP sprawiają, że usługa jej opracowania jest popularna wśród klientów z wielu dziedzin gospodarki. Jeśli oczekujecie Państwo profesjonalnie opracowanej ortofotomapy z drona, której cena będzie konkurencyjna i adekwatna do uzyskanych dzięki niej korzyści, zapraszamy do kontaktu.

Zawsze dbamy o to, aby jak najlepiej rozwiązać problemy naszych Klientów i dostarczyć im produkty fotogrametryczne najwyższej jakości. Dlatego każde zapytanie czy zlecenie wnikliwie analizujemy i omawiamy indywidualnie. Ta zasada dotyczy również ustalenia ceny ortofotomapy przygotowanej z wykorzystaniem drona. Wszystkich zainteresowanych zakupem ortofotomozaiki z niskiego pułapu prosimy o kontakt z Działem Techniczno-Handlowym Orthodrone.