JAKIE ZASTOSOWANIA MOŻE MIEĆ FOTOMAPA?

Z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że fotomapa (inaczej ortofotomapa lub ortomozaika) to produkt uniwersalny. Oto tylko niektóre, najbardziej popularne z licznych zastosowań fotomapy z BSP.

Ortofotomapy są wykorzystywane w dziedzinach takich jak np.:

 • planowanie przestrzenne,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • geodezja,
 • budownictwo i inżynieria lądowa,
 • archeologia.

Fotomapy to podstawa dla wielu rodzajów wizualizacji terenu, są wykorzystywane m.in. jako :

 • wsparcie procesów inwestycyjnych,
 • mapa referencyjna w opracowaniach tematycznych,
 • element systemów informacji przestrzennej (GIS),
 •  materiał promocyjny, reklamowy.

W jakich innych przypadkach można wykorzystać fotomapę?

 • inwentaryzacje (składowiska odpadów, zwały kruszyw, kopalnie odkrywkowe itd.),
 • monitoring i detekcja zmian w środowisku naturalnym, osadnictwie, pracach budowlanych itp.,
 • analizy środowiskowe,
 • dokumentowanie klęsk żywiołowych (zakres i rodzaj strat),
 • wykrywanie nielegalnych wysypisk odpadów, samowole budowlane itp.,
 • rolnictwo precyzyjne.

Szerokie zastosowanie footomapy wynika z jej znaczącej przewagi nad zwykłymi fotografiami z BSP. Fotomapa (ortomozaika) przedstawia rzeczywiste położenie obiektów i na całym prezentowanym obszarze posiada jednolitą skalę. Jest również powiązana z układem współrzędnych. Fotomapa nazywana jest również ortofotomozaiką, ponieważ powstaje w wyniku połączenia wielu ortorektyfikowanych zdjęć (ortoobrazów), które są również wyrównywane tonalnie.

Fotomapy są najczęściej zamawianymi i wykorzystywanymi opracowaniami fotogrametrycznymi, szczególnie w przypadku stosunkowo niewielkich obszarów opracowania. Gdy ważna jest aktualność zobrazowania, zlecenie wykonania fotomapy z BSP to doskonale rozwiązanie: pozyskanie danych oraz opracowanie fotomapy nie trwają długo, więc produkt końcowy trafia do klienta bardzo szybko.

Naloty fotogrametryczne  na niskim pułapie oraz odpowiednie kamery fotograficzne pozwalają uzyskać wysoko rozdzielcze fotografie. Terenowy rozmiar piksela rzędu kilku cm zapewnia dużą szczegółowość fotomapy. Wysoka rozdzielczość zdjęć oraz zastosowanie osnowy fotogrametrycznej zapewnia wysoką dokładność fotomapy.

Zaletą opracowań fotogrametrycznych z drona jest na pewno ich atrakcyjność cenowa. W każdym przypadku cena ortofotomapy z BSP jest kalkulowana z uwzględnieniem charakteru i obszaru opracowania, wielkości piksela terenowego (GSD), dokładności zamawianej fotomapy oraz innych dodatkowych wymagań Klienta.