DLACZEGO WARTO UŻYĆ DRONA MIERZĄC OBJĘTOŚĆ PRYZM?

Szybkość i precyzję fotogrametrycznego pomiaru objętości cenią sobie min. zakłady energetyki cieplnej, które są zobowiązane do regularnej inwentaryzacji składów węgla. Dlaczego?

Pomiar objętości pryzmy to dość szerokie pojęcie. Może dotyczyć zarówno sprawdzenia objętości składowiska odpadów, mas ziemnych, zmagazynowanych sypkich materiałów budowlanych czy zapasów węgla. Często kluczowym kryterium dotyczącym pomiaru jest czas jego wykonania:  pomiar objętości pryzmy dronem pozwala skrócić go do minimum. Składa się z zaledwie kilku kroków w terenie i krótkiego czasu obliczeń w biurze.

W terenie:

  • zakładamy osnowę fotogrametryczną
  • wykonujemy nalot fotogrametryczny dronem
  • fotopunkty mierzy odbiornikiem GNSS.

W biurze:

  • generujemy chmurę punktów
  • wprowadzamy pomierzone punkty kontrolne (GCP)
  • tworzymy Numeryczny Model Terenu
  • obliczamy objętość pryzm.

Zwykle elementem inwentaryzacji zwałów miału węglowego jest pomiar gęstości objętościowej, na podstawie którego obliczana jest masa składowanego węgla. Otrzymane wyniki cechuje obiektywizm i duża dokładność.

Fotogrametryczne wyznaczanie objętości zwałów węgla to tylko jeden przykład  zastosowania pomiarów objętości dronem. To metoda odpowiednia dla wszelkich składów, zwałów i pryzm materiałów i kruszyw oraz odpadów.