CZY WRAZ Z POMIAREM OBJĘTOŚCI MOŻNA ZLECIĆ POMIAR GĘSTOŚCI WĘGLA?

Naszym Klientom oferujemy pomiary fotogrametryczne objętości zwałów, które często uzupełniamy pomiarem gęstości objętościowej. Dzięki temu Zleceniodawcy otrzymują pełny raport obejmujący dane dotyczące masy składowanego węgla.

Pomiarów gęstości objętościowej dokonujemy na podstawie wytycznych zawartych w instrukcji stanowiącej Załącznik nr 3 do Zarządzenia Ministrów Górnictwa i Energetyki, Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego oraz Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 23 marca 1987 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych paliw stałych.

Pomiar gęstości objętościowej węgla przeprowadzany jest zawsze w tym samym dniu, w którym wykonywany jest nalot fotogrametryczny bezzałogowym statkiem powietrznym.