oRTHOdRONE
USŁUGI DLA BRANŻY UBEZPIECZENIOWEJ
Slider
USŁUGI DLA BRANŻY
UBEZPIECZENIOWEJ
Slider

Obecnie firmy ubezpieczeniowe stosują głównie tradycyjne, oparte na pracach specjalistów w terenie, metody zbierania dokumentacji do ubezpieczenia lub do likwidacji szkód. Często wiąże się to z trudnościami z dostępem do miejsca zdarzenia, wysokimi kosztami pracy ludzi i specjalistycznego sprzętu oraz znacznym ryzykiem poruszania się w niebezpiecznym otoczeniu.


Ze względu na charakter tych działań, wydajność oraz bezpieczeństwo specjalistów ubezpieczeniowych mogą okazać się niewystarczające. Materiał wizualny pozyskany szybko i bezpiecznie z użyciem drona (UAV) znacząco usprawni proces tworzenia dokumentacji.

Wykorzystanie  latających bezzałogowych statków powietrznych (dronów) zwiększa efektywność firm ubezpieczeniowych. Dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczych zdjęć, modeli 3D i ortofotomap, inwentaryzacja oraz ocena szkód i ryzyka stają się dużo szybsze i tańsze.

Klęski żywiołowe (burze, powódź itp.) na dużych obszarach  to wyjątkowe wyzwanie. Dzięki wykorzystaniu UAV szybko dostarczamy dokładne zobrazowania terenów i obiektów, które uległy zniszczeniu. Oparte na nich szczegółowe analizy zniszczeń obiektów czy precyzyjne obliczenia powierzchni,  upraszczają proces szacowania strat oraz skracają czas likwidacji szkód.

Obecnie firmy ubezpieczeniowe stosują głównie tradycyjne, oparte na pracach specjalistów w terenie, metody zbierania dokumentacji do ubezpieczenia lub do likwidacji szkód. Często wiąże się to z trudnościami z dostępem do miejsca zdarzenia, wysokimi kosztami pracy ludzi i specjalistycznego sprzętu oraz znacznym ryzykiem poruszania się w niebezpiecznym otoczeniu.


Ze względu na charakter tych działań, wydajność oraz bezpieczeństwo specjalistów ubezpieczeniowych mogą okazać się niewystarczające. Materiał wizualny pozyskany szybko i bezpiecznie z użyciem drona (UAV) znacząco usprawni proces tworzenia dokumentacji.

Wykorzystanie  latających bezzałogowych statków powietrznych (dronów) zwiększa efektywność firm ubezpieczeniowych. Dzięki zastosowaniu wysokorozdzielczych zdjęć, modeli 3D i ortofotomap, inwentaryzacja oraz ocena szkód i ryzyka stają się dużo szybsze i tańsze.

Klęski żywiołowe (burze, powódź itp.) na dużych obszarach  to wyjątkowe wyzwanie. Dzięki wykorzystaniu UAV szybko dostarczamy dokładne zobrazowania terenów i obiektów, które uległy zniszczeniu. Oparte na nich szczegółowe analizy zniszczeń obiektów czy precyzyjne obliczenia powierzchni,  upraszczają proces szacowania strat oraz skracają czas likwidacji szkód.
Shadow
Slider
ORTHODRONE.png

Doradcy Techniczno-Handlowi