oRTHOdRONE
Play

FOTOGRAMETRYCZNY
POMIAR OBJĘTOŚCI

Play
Slider

FOTOGRAMETRYCZNY
POMIAR OBJĘTOŚCI

Play
Slider

Zastosowanie bezzałogowego statku powietrznego (BSP, drona) z odpowiednią kamerą fotograficzną umożliwia otrzymanie wiernego, nie zgeneralizowanego modelu terenu, który doskonale nadaje się do wszelkich obliczeń kubaturowych. Fotogrametryczny pomiar objętości pozwala na szybki, bezpieczny i dokładny pomiar objętości hałd, pryzm, składów kruszyw, wykopów, zwałowisk i wyrobisk górniczych.


ZALETY METODY

  • bezpieczeństwo
W czasie gdy wykonywany jest nalot fotogrametryczny dronem obecność ludzi na opracowywanym obszarze ogranicza się do pomiarów przygotowanych fotopunktów. Resztę danych operator pozyskuje zdalnie, szybko i bezpiecznie, za pomocą bezzałogowego statku lotniczego.

  • szybkość
Nalot fotogrametryczny dronem trwa stosunkowo krótko: można przyjąć, że obszar o powierzchni 1ha zostanie sfotografowany już w ciągu kilku minut. Tyle czasu wystarcza, aby pozyskać zestaw zdjęć lotniczych, które w czasie prac kameralnych zmienione zostaną na wysokorozdzielczy model 3D – podstawę dalszych pomiarów i obliczeń.
  • dokładność
Powstająca chmura punktów (model terenu) cechuje się dużą dokładnością położenia punktów (w granicach 0,01 – 0,025 m). Jednak o jej wyjątkowości decyduje wierne odwzorowanie powierzchni nawet najbardziej skomplikowanych obiektów. Wysokości są bowiem mierzone w wielu tysiącach równomiernie rozłożonych na powierzchni punktów (zwykle kilkaset punktów / m2).

W zależności od parametrów lotu, wielkość piksela terenowego wykonanych zdjęć może wynosić nawet kilka milimetrów. Wielkość ta wpływa na szacowany błąd objętości dla komórki modelu, dlatego przy dużej rozdzielczości modelu pomiary objętości charakteryzują się bardzo dużą dokładnością. Warto wspomnieć również o obiektywnym charakterze tej metody. Dokładność fotogrametrycznych pomiarów objętości jest powtarzalna oraz niezależna od wielkości obiektu i interpretacji mierniczego.Fotogrametryczny pomiar objętości dronem stosuje się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest rzetelna inwentaryzacja i kontrola objętości materiałów min. w przemyśle wydobywczym i energetycznym, w produkcji kruszyw i betonu oraz budownictwie.
Shadow
Slider
ORTHODRONE.png

Doradcy Techniczno-Handlowi