oRTHOdRONE

ORTOFOTOMOZAIKA

Slider

ORTOFOTOMOZAIKA

Slider

Bezzałogowe statki powietrzne (BSP) z powodzeniem wykorzystuje się również przy tworzeniu najbardziej popularnego produktu fotogrametrycznego czyli ortofotomozaiki, nazywanej często ortofotomapą z niskiego pułapu.


ORTOFOTOMAPA - DEFINICJA
Zgodnie z obowiązującą definicją, ortofotomapa cyfrowa to rastrowy, kartometryczny obraz terenu powstały w wyniku ortorektyfikacji, polegającej na ortogonalnym przetworzeniu zdjęć lotnicznych lub scen satelitarnych. Na tak przekształconych zdjęciach, obiekty terenowe odwzorowane zostały w rzucie ortogonalnym, a nie środkowym.
ORTOFOTOMAPA - CECHY

  • powiązanie z układem współrzędnych,
  • brak zniekształceń terenu (rzeczywiste położenie obiektów),

  • jednolita skala dla całego jej obszaru.


ORTOOBRAZY Z DRONA
Ortoobraz czyli ortofotografia to pojedyncze zdjęcie przetworzone do rzutu ortogonalnego (prostokątnego). Jest produktem przejściowym w tworzeniu ortomozaiki czy ortofotomapy. Zwykłe fotografie z powietrza znacznie różnią się ortoobrazów, ponieważ podczas ortorektyfikacji ze zdjęć usuwany jest efekt pozornych przemieszczeń obiektów, spowodowany deniwelacją terenu oraz nachyleniem osi rejestracji obrazu.

Zarówno w przypadku tworzenia ortoobrazów ze zdjęć z wysokiego, jak i niskiego pułapu proces ten odbywa się z zastosowaniem numerycznego modelu wysokościowego. W pierwszej fazie opracowanie ortofotomozaiki wymaga więc tych samych działań, które są niezbędne do uzyskania modelu tj. zaplanowania nalotu bezzałogowym statkiem powietrznycm (dronem), założenia i pomiaru osnowy fotogrametrycznej, wykonania fotografii z powietrza oraz wygenerowania chmury punktów 3D.


ORTOFOTOMOZAIKA Z DRONA
Ortomozaika powstaje w wyniku łączenia poszczególnych ortoobrazów. Mozaikowanie ortoobrazów składa się z dwóch etapów. W pierwszym zdjęcia są łączone w większe jednostki, w drugim korygowana jest ich radiometria (są wyrownywane tonalnie).


ZALETY
Obecnie powszechnie dostępne są ortofotomapy tworzone z obrazów sateliarnych (np. Google Maps) czy zdjęć lotniczych (np. Geoportal, Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Skąd więc popularność fotomap z niskiego pułapu? Jakie cechy sprawiają, że ortomozaika z drona jest produktem chętnie wykorzystywanym do celów poglądowych, koncepcyjnych i inwentaryzacyjnych?

W wielu sytuacjach, zwłaszcza w przypadku niewielkich obszarów o przewadze fotomap z drona decyduje ich:

  • aktualność
Dane dla utworzenia ortofotomapy z drona można pozykać niemalże w każdym momencie. Ograniczeniem bywają skrajnie niekorzystne warunki pogodowe lub są strefy zakazu lotów. Naloty fotogrametryczne z wysokiego pułapu wykonywane są dość rzadko, dlatego zawsze gdy znaczenie ma aktualność ortofotomapy, warto zlecić wykonanie jej za pomocą bezzałogowego statku powietrznego.

  • szczegółowość i dokładność

Naloty fotogrametryczne z drona zwykle wykonywane są na wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów nad ziemią. Niewielka wysokość lotu oraz odpowiednie kamery fotograficzne pozwalają uzyskać zdjęcia o dużej rozdzielczości określanej jako Ground Sampling Distance (GSD) czyli terenowy rozmiar piksela. GSD rzędu kilku cm zapewnia dużą szczegółowość ortofotomozaiki, nie spotykaną w opracowaniach fotogramterii tradycyjnej. Wysoka rozdzielczość zdjęć oraz zastosowanie poprawnie zaprojektowanej i pomierzonej osnowy fotogrametrycznej zapewnia wysoką dokładność opracowań fotogrametrycznych z drona.

  • dostępność
Charakterystyczna dla usług dronem szybkość podjęcia i wykonania prac w terenie oraz krótki czas opracowań kameralnych powodują, że produkt fotogrametryczny może trafić do zamawiającego bardzo szybko. Ważną cecha opracowań fotogrametrycznych z drona jest również ich atrakcyjność cenowa.

  • uniwersalność
Ortofotomapy stosowane są zarówno do celów prezentacji jak i pomiarów. Są przydatne na wszystkich etapach realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych. Powszechnie ortofotomozaiki z drona wykorzystuje się w inwentaryzacjach, analizach środowiskowych czy śledzeniu zmian w terenie. Znajdują one również szereg specyficznych zastosowań np. w dokumentowaniu klęsk żywiołowych, rolnictwie precyzyjnym czy poszukiwaniach archeologicznych.
Shadow
Slider
ORTHODRONE.png

Doradcy Techniczno-Handlowi