oRTHOdRONE

PRZEGLĄDY TERMOWIZYJNE

Slider

PRZEGLĄDY
TERMOWIZYJNE

Slider

PRZEGLĄDY TERMOWIZYJNE Z BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO (DRONA)

Kamera termowizyjna rejestruje intensywność promieniowania w podczerwonej części widma elektromagnetycznego i zamienia je na obraz widzialny. Jest niezawodnym, bezkontaktowym przyrządem, który szybko i precyzyjnie skanuje i wizualizuje rozkład temperatur na całej powierzchni badanego obiektu.

Stosowane przez nas rozwiązanie integruje wysokiej jakości kamerę termowizyjną FLIR i kamerę wideo 4k z doskonałą technologią stabilizacji obrazu, co pozwala na szybkie wykorzystanie danych zebranych podczas lotu bezzałogowym statkiem powietrznym. Zaawansowany detektor podczerwieni zapewnia wysokiej jakości pomiar oraz wysokiej czułości zobrazowanie niezbędne m.in. w kontrolach infrastruktury, przeglądach elektrycznych, a także akcjach gaśniczych czy misjach poszukiwawczo-ratowniczych.

TERMOWIZJA W ELEKTROENERGETYCE
Termowizja stosowana jest wszędzie tam, gdzie temperatura jest wyznacznikiem jakości przesyłu energii, a szybkie pozyskanie informacji o temperaturach może wpłynąć na bezpieczeństwo ludzi i produkcji. Możliwości zastosowania badań termowizyjnych są więc bardzo szerokie, ponieważ mogą dotyczyć każdego etapu: wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii. Przegląd termograficzny obiektu  umożliwia szybkie wykrycie anomalii temperaturowych oraz pozwala na podjęcie działań zapobiegawczych lub naprawczych przed wystąpieniem awarii systemu lub urządzenia.

PRZEGLĄDY TERMOGRAFICZNE PANELI SŁONECZNYCH
Regularne przeglądy są kluczowym elementem w utrzymywaniu wydajności paneli słoencznych. Wykonywanie inspekcji farmy słonecznej przy użyciu kamer ręcznych jest bardzo trudne i pracochłonne. Kamera termowizyjna zainstalowana na bezzałogowym statku powietrznym ułatwia szybką kontrolę dużego obszaru docelowego i wskazywanie problemów paneli słonecznych z powietrza.

Panele słoneczne, które nie działają skutecznie, mają zwykle inną charakterystykę temperaturową niż panele działające poprawnie i dzięki zobrazowaniu w podczerwieni (IR), mogą zostać wskazane w ciągu kilku sekund. Niezależnie od wielkości instalacji solarnej kluczowym celem przeglądu jest znalezienie i rozwiązanie problemów już podczas rutynowej kontroli termograficznej. Dzięki temu, można zapobiegać poważniejszym awariom, zarządzać roszczeniami gwarancyjnymi oraz zapewniać ustaloną wydajność farmy.

BADANIA TERMOWIZYJNE RUROCIĄGÓW I SIECI CIEPŁOWNICZYCH
Badanie termowizyjne naziemnych rurociagów i sieci ciepłowniczych ma zwykle na celu ocenę stanu ich izolacji i wykrycie wszelkich wad powodujących znaczne straty ciepła. Metodą tą lokalizuje się braki izolacji i miejsca strat ciepła w instalacjach pary technologicznej a także wykrywa nieszczelności i miejsca wycieku z rurociagu czy instalacji grzewczej. Najczęstszym powodem wykonywania badań termowizyjnych rurociągów podziemnych są pęknięcia rurociągu lub nieszczelności powodujące ubytek czynnika grzewczego. W tym przypadku zadaniem jest zlokalizowanie miejsca tzw. "rozlewu".

Wyniki przeglądu termowizyjnego mogą być podstawą decyzji o remoncie instalacji lub elementem kontroli powykonawczej nowych lub zmodernizowanych instalacji.
Shadow
Slider
ORTHODRONE.png

Doradcy Techniczno-Handlowi